TudásVadász projekt indokoltsága

A projekt indokoltsága

Az iskola, mint intézmény fejlesztése

A projekt elsődleges irányultsága oktatási jellegű, így azok rövid bemutatásával kezdjük. A hagyományos oktatási keretek mellé beemeljük a szabadulós játék módszerét, új, innovatív, fenntartható program keletkezik, melyre különösen nagy szükség van Salgótarjánban és Magyarországon egyaránt.

Előzetes igényfelmérésünkben, melyet 2016 februárjában készítettünk, felkerestük az egyik leendő partneriskolát, a salgótarjáni Kodály Zoltán Általános Iskolát és interjút készítettünk az intézményvezetővel, egy pedagógussal, valamint két gyerekkel.

Az intézményvezető szívesen csatlakozik az iskolával programhoz, hiszen több pedagógus elvitte az osztályt kijutós játékot játszani és pozitív élményekkel tértek vissza mindannyian.

 

Személyiségfejlesztés, korszerű tudásátadás

„Nem lehet ezeket könyvből megtanulni.”– mondta az interjúban az intézményvezető, utalva arra a mai, XXI. században élő gyerekek milyen friss, innovatív tereppel találkoznak a kijutós játékban. A gyerekek valóban olyan tudást, ismereteket szerezhetnek, melyek gyakorlatorientáltak, ugyanakkor hasznosan segítik az iskolai előmenetelüket.

A kijutós játék személyiségfejlesztő hatásai az eddig tapasztalatok alapján a következőek:

  • a figyelem fejlesztése
  • az új helyzethez való adaptív viselkedés
  • hatékony időbeosztás, gyors reagáló képesség fejlődése
  • a találékonyság, hatékony problémamegoldás elősegítése
  • célorientáció; a közös cél a kijutás; egyéni cél: minél több feladat megoldása azért, hogy mindenki kijusson (egyéni és közös célok ugyanazok)
  • pozitív társas interakció, együttműködési képesség fejlesztés
  • ösztönző drukk hatás kialakulása: nyomás alatt is képesek a gyerekek egyénileg és csoportosan is teljesíteni, azaz logikai és egyéb feladatokat megoldani és kijutni a szobából
  • a mentális és fizikai terhelés közel azonos, tehát a kijutós szoba hatásos stresszkezelő-levezető térként is funkciónál

 

Közösségépítés

„Olyan jó, hogy végre történik valami a városban!” – hangzott el a szülőkkel készített interjúk egyikében. A TimeRunner szabaduló szoba közösségi térként is funkcionál, mely eddig hiányzott a lakosság életéből. Rendszeresen tartanak gyerekzsúrokat és szülinapokat a központ rendezvénytermében, lehetőséget teremtve arra, hogy akár egy egész osztály és minden szülő jelen lehessen és kötetetlen formában együtt szórakozhassanak, miközben egy kisebb gyerekcsoport kijutós játékot játszik, így adva olyan plusz élményt, mely több egy szülinapi bulinál.